WORLD CITIES

Tanzania N Cities

<-- View Tanzania Country Information

View Tanzania N Cities Alphabetically


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Tanzania N Cities (Alphabetical)

- Sort by Population
35 cities shown of 35 total Tanzania N cities...

1. Naberera 13,499
2. Nachingwea 18,058
3. Nakatunguru 6,064
4. Namalenga 11,204
5. Namanga 12,048
6. Namanyere 28,218
7. Namikupa 11,733
8. Nanganga 17,468
9. Nangomba 23,028
10. Nangwa 18,595
11. Nanhyanga 13,519
12. Nansio 6,437
13. Nanyamba 19,555
14. Ndago 13,012
15. Ndungu 14,545
16. Newala Kisimani 38,099
17. Nganane 1,929
18. Ngara 16,890
19. Ngerengere 17,181
20. Ngorongoro 10,836
21. Ngudu 22,658
22. Nguruka 39,135
23. Njombe 46,724
24. Nkoaranga 14,738
25. Nkove 5,389
26. Nshamba 19,815
27. Nsunga 20,049
28. Nungwi 8,000
29. Nyakabindi 18,428
30. Nyakahanga 14,611
31. Nyalikungu 24,648
32. Nyamuswa 16,507
33. Nyangao 16,343
34. Nyanguge 10,746
35. Nzega 26,584World Cities™ provides detailed educational information for cities around the world. World city and country information is attained from government sources and is subject to change. World Cities is not liable for any misrepresented information.
© Copyright 2019 World Cities (www.worldcities.us)

Researchers may cite this source as: www.worldcities.us